زندگی دیگری را تغییر دهید

ما در (IAM) Mastermind حامیان مفتخر بنیاد غیرقابل توقف هستیم.

We believe in giving back to the world. We choose the Unstoppable foundation because every donation made changes the life of another and changes entire villages. It takes only $25,000 to sponsor an entire village for a whole year! This changes lives and enables communities to get an education, clean water, nutritious food, desperately needed health care, and even income training to create generational sustainability and growth. Call us to see how you can support the unstoppable foundation through sponsors, donations, volunteers and help.

به ما بپیوندید تا تغییری عظیم در زندگی این افراد شگفت انگیز ایجاد کنیم. همه سزاوار دسترسی به …

  • تحصیلات
  • آب پاک
  • تغذیه
  • مراقبت های بهداشتی
  • آموزش درآمد
Help us to aid the unstoppable foundation through sponsors, donations, volunteers and help today.
fa_IRفارسی
به بالای صفحه بردن