زندگی دیگری را تغییر دهید

ما در (IAM) Mastermind حامیان مفتخر بنیاد غیرقابل توقف هستیم.

ما به پس دادن به دنیا اعتقاد داریم. ما بنیاد غیرقابل توقف را انتخاب می کنیم زیرا هر کمک مالی زندگی دیگران را تغییر می دهد و کل روستاها را تغییر می دهد. فقط $25000 برای حمایت از یک روستا برای یک سال تمام نیاز است! این امر زندگی را تغییر می‌دهد و جوامع را قادر می‌سازد تا آموزش، آب سالم، غذای مغذی، مراقبت‌های بهداشتی به شدت مورد نیاز، و حتی آموزش درآمد برای ایجاد پایداری و رشد نسلی دریافت کنند.

به ما بپیوندید تا تغییری عظیم در زندگی این افراد شگفت انگیز ایجاد کنیم. همه سزاوار دسترسی به …

  • تحصیلات
  • آب پاک
  • تغذیه
  • مراقبت های بهداشتی
  • آموزش درآمد
fa_IRفارسی
به بالای صفحه بردن